Rib Oslo

OPPLEVELSER

med servering

Med servering

Oslofjorden går langs fylkene Oslo, Østfold, Akershus, Buskerud, Vestfold og deler av Telemark. Skillet mellom Indre og Ytre Oslofjord går ved Drøbaksundet, sundet der fjorden smalner mellom Drøbak og Hurum. Oslofjorden har Norges høyeste helårs temperatur, 7,5 grader. Februar er kaldest med minus 1,3 grader, mens juli normalt har 17,2 grader.

OPPLEVELSER

MED SERVERING

KANONTUR : OSCARSBORG

Oscarsborg hotell. Oscarsborg festning er mest kjent for senkningen av «Blücher»

VILLA MALLA

Et flott skjærgårdsrestaurant en times tid med RIB fra Oslo.

KONGEN MARINA

Ble bygget i nordisk nybarokk på Lahellegrunnen i Frognerkilen i Oslo med tilgang via en flytebrygge